porucha

Co jsou příznaky syndromu společného Marfan?

Anonim

Co jsou příznaky syndromu společného Marfan?

Tajemství, které se projevuje prevencí značky

Většina lidí, kteří mají Marfanův syndrom, dědí skutečný nepravidelný gen od svých rodičů, kteří mají skutečné onemocnění. Téměř každé dítě postiženého otce nebo matky má 50-50 potenciál pro dědění skutečného nefungujícího genu. Pokud jde o 25 procent u těch, kteří mají Marfanův syndrom, skutečný nepravidelný gen nebude pocházet z případného otce nebo matky. V takových případech narůstá spontánně zcela nová mutace.

Příznaky a symptomy Marfanova syndromu se značně liší, dokonce i mezi členy stejné rodiny. Někteří lidé mají jen mírné účinky, jiní však rozvíjejí život ohrožující komplikace. Ve většině případů má onemocnění tendenci se s věkem zhoršovat.

Nejzávažnější komplikace Marfanova syndromu zahrnují srdce a cévy.

Marfanův syndrom může ovlivnit aortu, hlavní krevní loď, která na tělo dodává kyslík bohatou krev. U Marfanova syndromu se aorta může protáhnout a zeslabovat. Tento stav se nazývá dilatace aorty nebo možná aneuryzma aorty.

Marfanův syndrom může také způsobit problémy s mitrálním (MI-trul) kontrolním zařízením vašeho srdce. Tento ventil řídí průtok krve mezi horní a dolní komorou v levé části srdce. Marfanův syndrom může způsobit prolaps mitrální chlopně (MVP).

Možnosti Marfanova syndromu mohou zahrnovat: